EAN/UPC бар кодови

Лесно препознатливите EAN/UPC бар кодови може да се најдат печатени речиси на секој продукт наменет за крајните потрошувачи. Овие бар кодови се најстари и најраспространети GS1 бар кодови.

EAN/UPC фамилијата на бар кодови го трансформира светот на трговијата.

Видови на EAN/UPC бар кодови

EAN-13
 • Идентификатор на симболот: ]E0
 • Капацитет: 13 броеви
 • Омнидирекцинален
 • Поддржува GTIN-13
 • Не поддржува дополнителни атрибути
UPC-A
 • Идентификатор на симболот: ]E0
 • Капацитет: 12 броеви
 • Омнидирекцинален
 • Поддржува GTIN-12
 • Не поддржува дополнителни атрибути
EAN-8
 • Идентификатор на симболот: ]E4
 • Капацитет: 8 броеви
 • Омнидирекцинален
 • Поддржува GTIN-8
 • Не поддржува дополнителни атрибути
UPC-E 
 • Идентификатор на симболот: ]E0
 • Капацитет: 12 броеви, нулите се испуштаат
 • Омнидирекцинален
 • Поддржува GTIN-12
 • Не поддржува дополнителни атрибути

 

 

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.