GS1 Македонија е единствена организација овлaстена од GS1 Глобалната канцеларија за доделување и управување со GS1 бар кодовите на територијата на Република Северна Македонија.

GS1 Македонија вo сегментот на своето делување сака да биде и да остане центар на совршенство, овозможувајќи им не своите членки на што е можно поедноставен и ефикасен начин да ги користат сите елементи на GS1 системот.

Поврзување на физичките и дигиталните светови за подобрување на корисничките искуства и безбедност на потрошувачите/пациентите
Овозможување на поефикасни и побезбедни бизнис процеси
Обединување на индустриските лидери заедно за придвижување на бизнисот


Зачленете се во GS1 Македонија - Аплицирајте електронски за добивање GTIN (бар код) број