Новости  • 8 ДЕКЕМВРИ 2022

   Тимот на GS1 Македонија на 8 декември 2022 година оствари средба со GS1 Глобалната организација со цел да се запознае подетално со начините како да се овозможи имплементирање на проектот GS1 Аctivate во нашата земја. GS1 Activate e глобална алатка преку која се овозможува прибирање на 7-те основни податоци за производитe и нивно директно синхронизирање во рамките на глобалниот GTIN регистар.

   Дознајте повеќе

  • 6 ДЕКЕМВРИ 2022

   Тимот на GS1 Македонија имаше можност да оствари средба со генералниот секретар на GS1 in Europe Camille Dreyfus. GS1 in Еurope ги обединува европските GS1 организации и брои 49 членки и има главна задача да го унапредува развојот, прифаќањето и имплементирањето на GS1 стандардите во земјите од ЕУ и другите европски земји.

   Дознајте повеќе

  • 4 ЈАНУАРИ 2022

   GS1 Мзкедонија објавува јавен повик за учество на млади лица во натпревар за најдобра бизнис идеја и поддршка за отпочнување бизнис. Најдобрите три апликации ќе бидат наградени и ќе добијат поддршка за започнување сопствен бизнис. Повикот се отвара во рамките на проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина...

   Дознајте повеќе

  • 15 НОЕМВРИ 2022

   GS1 Македонија учествуваше на дводневниот настан SUBEX – Suppliers Balkan Expo кој се одржа на 15 и 16 ноември 2022 година во Скопје. Во организација на германското стопанство во Северна Македонија и во партнерство со Стопанската комора на Северна Македонија, овој настан имаше за цел да ги поврзе германските компании производители со компании добавувачи од регионот.

   Дознајте повеќе

  • 15 ДЕКЕМВРИ 2022

   ГС1 Македонија ги повикува сите свои членки, заради изминување на тригодишниот мандат од работењето на Управниот одбор, да номинираат свој кандидат за член на новиот Управен одбор кој ќе биде избран на XVIII –та седница на Генералното собрание на ГС1 Македонија.

   Дознајте повеќе   Архива

   Корисни линкови