Глобален број за идентификација на компоненти/делови (CPID)

Глобалниот број за идентификација на компоненти/делови (CPID) им овозможува на компаниите идентификација на компонентите и деловите, вообичаено производителот на оригиналната опрема (OEM) ги дефинира спецификациите на компонентите или деловите кои се дел од финалниот продукт (како автомобилите)

Видете како CPID клучот функционира

Имате прашања?