Поддржувачи на GS1 системот на стандарди

Нашите партнери и поддржувачи на GS1 системот на стандарди може да Ви помогнат во имплементација на решенијата во дистрибутивниот синџир со користење на GS1 стандарди. Овие компании се акредитирани и нивната експертиза е потврдена и загарантирана од наша страна. Тие демонстрираат високо ниво на знаење и разбирање на GS1 стандардите и се посветени на збогатување на тоа знаење.

За да пронајдете соодветен solution провајдер, разгледајте ги двете категории.


Печатење и дизајн

Печатница 11 Октомври АД - Прилеп


ул. Владо Лапецот 100, Прилеп
Тел: (048) 419-701, 419-702, 419-670
Факс: (048) 419-670, 412-493
web: www.pec11okt.com.mk
mail: commerce@pec11okt.com.mk


Печатница Киро Дандаро АД - Битола


Градски стадион бб, Битола
Тел: (047) 237 448
Факс: (047) 223 792
web: www.kdandaro.com.mk
mail: info@kirodandaro.com.mk


Печатница Илинден 2002 - Штип


ул. Брегалничка бб, Штип
Тел: 032/392-251
web: www.makpromet.com.mk
mail: ilinden2002@makpromet.com.mk


Софтвер и опрема

ФОРМА ДООЕЛ - Куманово


1300 Куманово, Прозорска 13
Тел: +389 (0)31 414 044
web: www.forma.com.mk
mail: contact@forma.com.mk


ИНФО КОД ДОО - Скопје


1000 Скопје, Орце Николов 145/2
+389 (0)2 3212 302
web: www.info-kod.com.mk
mail: info@Info-kod.com.mk


СИГМА СБ ДОО - Скопје


1000 Скопје, Женевска 6/15
Тел: +389 (76) 44 33 84
web: www.sigmasb.com.mk
mail: info@sigmasb.com.mk


ДИГИТ ДОО - Скопје


1000 Скопје, Бул. Партизански одреди бр.62-2/мезанин,
Tел: +389 (0)2 3093 393
web: www.digit.net.mk
mail: info@digit.net.mk


ЕЛЕКТРОСОФТ ДООЕЛ - Скопје


1000 Скопје, Огњан Прица 41а
Tел: +389 (0)2 2775 515
web: www.elektrosoft.com.mk
mail: stef@elektrosoft.com.mk


ЕЛМЕД ДООЕЛ - Скопје


ул. Костурски херои бр. 4 В, 1000 Скопје
Тел: 02/3216-577
web: www.elmedmk.com.mk
mail: elmed@elmed.com.mk


КОДЕКС КОМПЈУТЕРИ ДОО - КАВАДАРЦИ


ул. Вишешница бр. 12, 1430 Кавадарци
Тел: 043/400-500
web: www.codex.mk
mail: codex@codex.mk