GS1 бар кодови

Бар кодовите се симболи кои можат да бидат скенирани електронски со користење на ласерско или камера базирани системи за скенирање.Бар кодовите се симболи кои можат да бидат скенирани електронски со користење на ласерско или камера базирани системи за скенирање.

Бар кодовите се користат за кодирање на информации како глобален број за идентификација на продукт, сериски и batch број. Бар кодовите имаат главна улога во синџирот на снабдување, овозможувајќи им на партнерите како трговците, производителите, шпедициите и болниците автоматски да ги идентификуваат и следат продуктите како што тие се движат низ синџирот на снабдување.

GS1 управува со неколку типови на бар кодови. Секој од нив е дизајниран за употреба во различна ситуација.

EAN/UPC фамилија на бар кодови

Веднаш препознатливи 1D бар кодови кои се користат во трговијата на мало насекаде околу светот.

Дознај повеќе>

DataBar фамилија на бар кодови

Компактни 1D бар кодови кои во себе може да носат и дополнителни информации како тежина на свежа храна.

Дознај повеќе>

Едно-димензионални (1D) бар кодови кои се користат во општа дистрибуција и логистика

Разновидни 1D бар кодови кои се користат за прикажување на GS1 идентификационите клучеви и атрибути во дистрибутивна околина.

Дознај повеќе>

Дво-димензионални (2D) бар кодови

Компактни и со голем капацитет 2D симболи соодветни заприкажување на сите GS1 идентификациони клучеви и атрибути.

Дознај повеќе>

Дали некогаш сте се запрашале што прават GS1 бар кодовите за Вас?

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.

Често поставувани прашања?