GS1 стандард за управување со дигитлани купони

Последна верзија Оваа страна ја содржи последната верзија на GS1 стандардот со управување на дигитални купони

Овој документ е GS1 нормативна спецификација која ја дефинира верзијата 1.0 на GS1 стандардот за управување со дигитални купони.

Симнете го овој стандард
Дигитални купони, стандард 1

(Верзија 1, pdf)

За овој стандард

Верзија: 1

Дата на објава: Јуни 2012

Имате прашања?

Ние можеме да Ви помогнеме во примената на GS1 стандардот за управување со дигитални купони.