GS1 Македонија е единствена организација овлaстена од GS1 Глобалната канцеларија за доделување и управување со GS1 бар кодовите на територијата на Република Македонија.GS1 Македонија вo сегментот на своето делување (автоматска идентификација, електронска размена на податоци, унапредување на деловните процеси), сака да биде и да остане центар на совршенство, овозможувајќи им не своите членки на што е можно поедноставен и ефикасен начин да ги користат сите елементи на GS1 системот.

Зачленете се во GS1 Македонија - Аплицирајте електронски за добивање GTIN (бар код) број >>

Новости


Сите Новости >