Запознајте ги нашите вработени

самостоен советник

Email: b.azeska@gs1mk.org.mk

Телефон: (02) 32 54 251

Мобилен:  077 55 28 26

стручен соработник

Email: srdjan@gs1mk.org.mk

Телефон: (02) 32 54 251

Мобилен:  071 20 88 48

советник

Email:katerina.kakasheva@gs1mk.org.mk

Телефон: (02) 32 54 251

Мобилен:070 222 463