Глобален Идентификатор на Тип на Документ (GDTI)

Глобалниот број за идентификација на документи (GDTI) може да се користи од компаниите за идентификација на документи, вклучувајќи ја класата и видот на секој документ.

Видете како GDTI клучот функционира

Имате прашања?