Сериски број на контејнер за испорака (SSCC)

Серискиот број на контејнер за испорака (SSCC) може да се користи од страна на компаниите за идентификација на логистичка единица, која може да биде било која комбинација на трговски продукти пакувани заедно за складирање и/или транспорт. Пример пакет, палете или парцела.

Видете како SSCC клучот функционира

Имате прашања?