Стандарди

Во светот полн со податоци, GS1 стандардите Ви помагаат да ги пронајдете они кои за Вас се битни. GS1 стандардите Ви даваат заеднички јазик за идентификација, зачувување и споделување на податоците низ синџирот на снабдување, а притоа обезбедуваат да битните информации бидат достапни точни и лесно разбирливи.

Потребен Ви е Бар код?

Соработката со GS1 Македонија ќе Ви обезбеди сигурност да сите Ваши бар кодови и уникатни броеви бидат прифатени од најголем број на трговци и дистрибутери насекаде низ светот.

Развојот на GS1 Стандардите во тековните проекти

Дознајте повеќе за тековните проекти за имплементација на GS1 стандардите во сите индустриски сектори и како да се приклучите!