Глобален Идентификациски Број на Пратка (GINC)

Глобалниот број за идентификација на пратка (GINC) може да се користи од компаниите за идентификација на пратки кои се состојат од една или повеќе логистички единици кои се подготвени за заеднички транспорт.

Видете како GINC клучот функционира

Имате прашања?