Глобален број на услужни релации (GSRN)

Глобалниот број на услужни релации (GSRN) може да се користи од услужната организација за идентификација на нивната релација со индивидуален услужен провајдер (како доктор што работи во болница) и индивидуален услужен клиент (како мерна точка во електор компанија или број на лојален член во продавница). .

Видете како GSRN клучот функционира

Имате прашања?